Tuyên bố về Quyền riêng tư

Ngày cập nhật cuối: 14/02/2017

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Garmin. Chúng tôi xây dựng Tuyên bố về Quyền riêng tư này để bạn có thể biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web, ứng dụng và sản phẩm hiển thị Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu trang web, ứng dụng hoặc sản phẩm của Garmin liên kết với tuyên bố về quyền riêng tư khác, thì tuyên bố về quyền riêng tư đó sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng hoặc sản phẩm đó. Ví dụ, chúng tôi có một tuyên bố về quyền riêng tư riêng áp dụng cho Garmin Connect và thiết bị đeo tay cũng như các thiết bị tương thích khác của Garmin.

Để chuyển đến phần cụ thể của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây:

Cách thức Garmin thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” là những thông tin kết hợp hoặc không kết hợp với các thông tin được thu thập khác nhằm nhận dạng một cá nhân. Khi chúng tôi kết hợp thông tin khác (tức là chỉ mỗi thông tin đó không thể nhận dạng một cá nhân) với Thông tin cá nhân, chúng tôi xem thông tin kết hợp này là Thông tin cá nhân.

Khi bạn tạo tài khoản Garmin

Khi bạn tạo tài khoản trên trang web của Garmin hoặc trên ứng dụng di động, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Bạn không cần cung cấp tên đầy đủ, nhưng nếu muốn thì bạn vẫn có thể làm vậy. Bạn sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Tài khoản Garmin của bạn sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi sử dụng tên của bạn để giúp xác minh tài khoản khi bạn gọi điện thoại đến bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản Garmin bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội

Bạn có thể chọn đăng nhập vào tài khoản Garmin bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội (ví dụ: thông tin đăng nhập Facebook của bạn). Nếu bạn chọn theo cách này thì khi bạn đăng nhập vào tài khoản Garmin bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội trong lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội có thể cung cấp một số thông tin nhất định cho Garmin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ảnh hồ sơ, bài đăng, bình luận của bạn và các thông tin khác liên quan đến tài khoản mạng xã hội của bạn hay không.

Tất cả những thông tin này đều được nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cung cấp cho Garmin theo cách thức hoạt động của cấu hình đăng nhập mạng xã hội, tuy nhiên trong số những thông tin này, Garmin chỉ lưu giữ và sử dụng địa chỉ email của bạn. Garmin sử dụng địa chỉ email do nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cung cấp để liên kết với tài khoản Garmin của bạn, từ đó bạn có thể sử dụng địa chỉ email để đăng nhập vào tài khoản Garmin trong tương lai nếu bạn không muốn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn.

Nếu bạn không muốn nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội chia sẻ thông tin của bạn với Garmin, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Garmin bằng thông tin đăng nhập tài khoản Garmin của bạn mà không cần sử dụng thông tin đăng nhập mạng xã hội.

Khi bạn trao đổi thông tin với Garmin

Khi bạn tương tác với các đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email và các tùy chọn liên hệ; cùng với thông tin về các sản phẩm Garmin mà bạn đang sở hữu, chẳng hạn như số sê-ri và ngày mua hàng. Chúng tôi cũng có thể tạo nhật ký sự kiện hữu ích cho việc chẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất của sản phẩm hoặc ứng dụng, và nắm bắt các thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và sản phẩm cho bạn. Chúng tôi có thể truy cập tài khoản Garmin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết. Nhằm mục đích nâng cao dịch vụ khách hàng, tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi cũng có thể ghi âm lại và xem xét các cuộc trò chuyện của bạn với đại diện hỗ trợ khách hàng, đồng thời phân tích bất kỳ phản hồi nào gửi đến chúng tôi thông qua các cuộc khảo sát khách hàng tự nguyện.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân để liên lạc với bạn, bao gồm trao đổi thông tin về tài khoản hoặc các giao dịch giữa bạn với chúng tôi, cung cấp thông tin quan trọng về sản phẩm hoặc ứng dụng của bạn, gửi thông báo về những thay đổi quan trọng trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này và phù hợp với luật pháp hiện hành, cũng như các lựa chọn sẵn có dành cho bạn được mô tả dưới phần Lựa chọn của bạn về thư tiếp thị, gửi cho bạn những chương trình ưu đãi và khuyến mãi dành cho các sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi.與服務提供者

Khi bạn sử dụng tính năng định vị trên thiết bị hoặc ứng dụng Garmin

Nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như thông tin thời tiết, giao thông, giá nhiên liệu, lịch chiếu phim và thông tin về sự kiện tại địa phương trên ứng dụng hoặc thiết bị Garmin của bạn, khi đó vị trí thực của thiết bị sẽ được thu thập để Garmin hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí.

Khi bạn sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng tự động điều hướng Garmin

Nếu bạn sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng tự động điều hướng Garmin và chấp thuận khi được yêu cầu, khi đó Garmin sẽ thu thập và tải lên từ dữ liệu thiết bị của bạn, như vị trí, tốc độ, phương hướng, thời gian và ngày tháng được ghi lại. Dữ liệu này sẽ được Garmin hủy nhận dạng và được sử dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi, cũng như thông tin về giao thông, bãi đỗ xe và các tính năng khác do Garmin hoặc nhà cung cấp nội dung kích hoạt. Nếu bạn chấp thuận khi được yêu cầu, Garmin cũng có thể chia sẻ hoặc bán dữ liệu được hủy nhận dạng này cho các bên thứ ba để nâng cao chất lượng về thông tin giao thông, bãi đỗ xe và các tính năng khác được các nhà cung cấp nội dung kích hoạt.

Các trường hợp khác về việc Garmin sử dụng thông tin cá nhân

Garmin có thể sử dụng Thông tin cá nhân nhằm mục đích thống kê nội bộ, tiếp thị hoặc vận hành hoạt động, bao gồm tạo các báo cáo bán hàng cũng như đo lường và tìm hiểu về nhân khẩu học, sở thích người dùng, việc mua hàng, cũng như các xu hướng khác từ các khách hàng của chúng tôi.

Các đối tượng mà Garmin có thể chia sẻ thông tin cá nhân

Các công ty khác thuộc Garmin

Garmin là doanh nghiệp toàn cầu. Để cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ, chúng tôi có thể cần gửi Thông tin cá nhân của bạn đến các công ty khác thuộc Garmin tại các quốc gia khác, bao gồm Garmin International, Inc. ở Hoa Kỳ, nơi đặt nhiều máy chủ của chúng tôi. Các quốc gia này có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như quốc gia mà ban đầu bạn cung cấp thông tin. Xem các công ty thuộc sở hữu của Garmin.

Bất kỳ hoạt động chuyển tiếp Thông tin cá nhân nào từ các công ty thuộc Garmin ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ tới Garmin International, Inc. ở Hoa Kỳ đều tuân theo các Điều khoản hợp đồng mẫu của Ủy ban châu Âu.

Tất cả các công ty thuộc Garmin cần phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Các nhà cung cấp dữ liệu và nội dung

Nếu bạn sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng tự động điều hướng Garmin và chấp thuận khi được yêu cầu, khi đó Garmin sẽ thu thập và tải lên từ dữ liệu thiết bị của bạn, như vị trí, tốc độ, phương hướng, thời gian và ngày tháng được ghi lại. Nếu bạn chấp thuận, Garmin có thể chia sẻ hoặc bán dữ liệu được hủy nhận dạng này cho các bên thứ ba để nâng cao chất lượng về thông tin giao thông, bãi đỗ xe và các tính năng khác được các nhà cung cấp nội dung kích hoạt.

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội

Tùy từng thời điểm, chúng tôi cung cấp địa chỉ email của một số khách hàng của Garmin đã chọn nhận thư tiếp thị về sản phẩm và ứng dụng của Garmin cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để họ có thể giúp chúng tôi đăng tải quảng cáo trên các trang mạng xã hội của những người dùng khác có cùng đặc điểm (ví dụ, nhân khẩu học và sở thích) với một số khách hàng được Garmin lựa chọn.

Nếu bạn đăng ký nhận thông báo qua email khi một sản phẩm hoặc ứng dụng cụ thể của Garmin được tung ra thị trường, ngoài việc sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo về thời điểm ứng dụng hoặc sản phẩm sẽ lưu hành trên thị trường, chúng tôi có thể cung cấp địa chỉ email của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để họ có thể giúp chúng tôi đăng tải quảng cáo về sản phẩm hoặc ứng dụng đó trên các trang mạng xã hội của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thay mặt chúng tôi quản lý một số hoạt động, như thực hiện mua hàng và vận chuyển sản phẩm, xử lý các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng, gửi email, quảng cáo, phân tích việc sử dụng trang web và ứng dụng, theo dõi tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, và cho phép người dùng kết nối với mạng xã hội của họ. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân về bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích duy nhất là cho phép họ thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ.

Sau đây là ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng:

Nhật ký ghi chép sự kiện quảng cáo

Nếu bạn chọn sử dụng các ứng dụng Garmin có chứa quảng cáo, chúng tôi có thể thu thập các thông tin như bạn đã xem những quảng cáo nào, tần suất nhấp chuột vào quảng cáo, và tần suất thực hiện một số hoạt động nhất định như tích lũy phiếu giảm giá, hoặc gọi điện thoại hoặc định tuyến đến một vị trí tương ứng với quảng cáo để các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo có thể cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo mà có thể bạn đặc biệt quan tâm.

Các trường hợp tiết lộ khác

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân về bạn cho người khác nếu bạn đồng ý để chúng tôi làm như vậy kèm giấy chấp thuận theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

Theo luật pháp hiện hành ở khu vực của bạn thuộc quyền tài phán, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân về bạn cho người khác khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật pháp hoặc quy định hiện hành, bao gồm luật pháp hoặc quy định bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (b) để tuân thủ quy trình pháp lý; (c) để đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan công quyền và các cán bộ thực thi pháp luật, bao gồm các cán bộ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) để trợ giúp hoặc hỗ trợ các cuộc điều tra trộm cắp liên quan đến sản phẩm hoặc tài sản của Garmin, (e) để thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ chi nhánh và công ty con nào của chúng tôi; (g) để bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, sự an toàn, hoặc tài sản của Garmin, các chi nhánh và các công ty con của Garmin, để bảo vệ bạn hoặc những người khác; hoặc (h) để cho phép chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải chịu.

Chúng tôi cũng có thể gửi Thông tin cá nhân cho chi nhánh, công ty con, hoặc bên thứ ba trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao, hoặc sắp xếp khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của Garmin, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự bất kỳ.

Cách thức bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hướng dẫn Garmin chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

LiveTrack (Theo dõi rực tiếp)

LiveTrack là tính năng được cài đặt sẵn trên một số thiết bị Garmin, cho phép bạn gửi liên kết đến những người bạn chọn để cho phép họ xem vị trí thiết bị của bạn theo thời gian thực. Bất kỳ ai truy cập liên kết này đều sẽ có thể xem vị trí thiết bị Garmin của bạn theo thời gian thực, vì vậy bạn nên thận trọng khi xác định người mà bạn muốn gửi liên kết và chắc chắn rằng bạn tin tưởng họ sẽ không gửi liên kết đến những người mà bạn không muốn họ có thể xem vị trí thiết bị Garmin của bạn.

Nếu bạn chọn gửi lời mời xem vị trí của thiết bị Garmin trên các mạng xã hội bên thứ ba thì tùy thuộc vào các quy định về quyền riêng tư của các mạng xã hội đó, có thể ngoài những người mà bạn muốn mời xem thông tin vị trí của bạn thì còn có người khác có thể truy cập thông tin đó. Theo đó, bạn nên thận trọng khi thực hiện lời mời qua các mạng xã hội bên thứ ba, và bạn nên xem xét cẩn thận các quy định về quyền riêng tư của các mạng xã hội đó.

Bảng tin, Diễn đàn

Một số trang web và ứng dụng của Garmin được cài đặt bảng tin, diễn đàn, chức năng trò chuyện, blog và các tính năng tương tự để thông qua đó bạn có thể đăng tải thông tin, thông báo và tài liệu. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ thông qua các dịch vụ này hoặc trên các trang web của chúng tôi đều có thể trở thành thông tin công khai, và khách truy cập các trang web này cũng như công chúng có thể xem những thông tin đó. Chúng tôi đề nghị bạn suy xét và thận trọng khi quyết định tiết lộ Thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Chương trình khuyến mãi

Nếu bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý các chương trình khuyến mãi đó. Trong phạm vi mà các điều khoản và điều kiện của bất kỳ chương trình khuyến mãi nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân về bạn mâu thuẫn với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thì các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi đó sẽ giành quyền kiểm soát.

Cookie và Công nghệ tương tự

Để hỗ trợ phân tích cách thức bạn và những người truy cập khác điều hướng trang web của Garmin, cũng như tổng hợp số liệu thống kê về tỷ lệ sử dụng và phản hồi về trang web, chúng tôi, với sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba, sẽ tiến hành thu thập một số thông tin khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý của thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian bạn yêu cầu, số lần truy cập của bạn, thông tin nhân khẩu học, số lượt xem trang và các phần tử trang (ví dụ: các liên kết) mà bạn nhấp vào. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ pixel, đèn hiệu web, công cụ GIF rõ ràng hoặc các công cụ tương tự khác trên trang web hoặc trong email của chúng tôi để giúp chúng tôi thu thập và phân tích những thông tin đó. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp nội dung tốt hơn, liên quan hơn trên trang web của chúng tôi, để đo lường tính hiệu quả của quảng cáo, để xác định và khắc phục sự cố, và để cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thuê một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thay mặt chúng tôi cung cấp quảng cáo trực tuyến. Họ có thể sử dụng thẻ pixel hoặc công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về những lượt truy cập trang web của bạn, và họ có thể sử dụng thông tin đó để gửi cho bạn các quảng cáo mục tiêu. Để biết thêm thông tin về quy định này và lựa chọn không để các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này, vui lòng truy cập Networkadvertising.org.

Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các công nghệ này, có một quy trình đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tự động từ chối nhiều công nghệ trong số này hoặc được lựa chọn từ chối hay chấp nhận các công nghệ này. Ngoài ra, nếu bạn cư trú trong một khu vực thuộc quyền tài phán yêu cầu chúng tôi phải có được sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi thì bạn sẽ có cơ hội quản lý các tùy chọn cookie của bạn trên các trang web; ngoại trừ việc một số cookie cần phải kích hoạt chức năng chính trên trang web và bạn không thể chọn vô hiệu hóa các cookie đó.

Chúng tôi sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ, còn được gọi là Flash cookie, trong một số trường hợp mà chúng tôi sử dụng Adobe Flash Player để cung cấp nội dung đặc biệt như video hoặc video clip. Flash sử dụng công nghệ này để ghi nhớ các cài đặt, tùy chọn và hoạt động sử dụng tương tự với cookie của trình duyệt, tuy nhiên cookie của Flash không được quản lý thông qua trình duyệt web của bạn. Tìm hiểu cách quản lý cài đặt bảo mật và lưu trữ cho Flash cookie.

Khi bạn đồng bộ thiết bị Garmin của bạn qua Garmin Express, dữ liệu được ghi lại trên thiết bị về hoạt động của bạn sẽ được chuyển từ thiết bị của bạn đến các máy chủ của chúng tôi. Mỗi lần đồng bộ diễn ra, chúng tôi sẽ ghi chép dữ liệu về hoạt động truyền, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) được sử dụng khi đồng bộ hóa, thời gian và ngày đồng bộ, nhật ký ghi chép về sự cố/chẩn đoán, vị trí địa lý của thiết bị, thông tin về thiết bị của bạn, thông tin về mạng được sử dụng để đồng bộ hóa (ví dụ: mạng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động) và mức pin của thiết bị. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để giúp xác định và giải quyết các vấn đề về đồng bộ hóa.

Chúng tôi theo dõi và thu thập dữ liệu từ người dùng về việc sử dụng Garmin Express và các ứng dụng di động Garmin của họ. Các loại thông tin phân tích được thu thập bao gồm ngày và thời gian thiết bị truy cập vào các máy chủ của chúng tôi, phiên bản phần mềm, vị trí địa lý của thiết bị, ngôn ngữ, thông tin và tập tin nào đã được tải xuống thiết bị, hành vi của người dùng (ví dụ: các tính năng nào được sử dụng, tần suất sử dụng), thông tin trạng thái thiết bị, mẫu thiết bị, thông tin phần cứng và hệ điều hành, và các thông tin liên quan đến cách thức hoạt động của thiết bị. Garmin sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng và tính năng của Garmin Express và các sản phẩm và ứng dụng khác của Garmin; để phát triển và tiếp thị sản phẩm và tính năng nhằm phục vụ tốt nhất cho bạn và những người dùng khác; và để giúp xác định và khắc phục các vấn đề về tính khả dụng càng nhanh càng tốt.

Dưới đây là ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ phân tích và các dịch vụ tương tự bên thứ ba hiện đang được chúng tôi sử dụng:

Liên kết, Ứng dụng bên thứ ba, và Quy định về quyền riêng tư của các bên thứ ba

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Garmin điều hành, và các trang web của chúng tôi hoặc sản phẩm của bạn có thể chứa các ứng dụng mà bạn có thể tải xuống từ bên thứ ba. Những trang web và ứng dụng được liên kết này không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các quy định về quyền riêng tư hoặc nội dung của bất kỳ trang web và ứng dụng được liên kết nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba, thì bất kỳ Thông tin cá nhân nào do trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó thu thập sẽ được kiểm soát theo chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cung cấp Thông tin cá nhân.

Bảo mật

Garmin thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để giúp bảo vệ chống thất thoát, lạm dụng, truy cập trái phép và tiết lộ trái phép hoặc thay đổi Thông tin cá nhân thuộc sự kiểm soát của Garmin. Tìm hiểu thêm.

Lựa chọn của bạn về thư tiếp thị

Chúng tôi và các thành viên khác trong các công ty thuộc tập đoàn Garmin có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thư tiếp thị (bao gồm email) liên quan đến sản phẩm hoặc ứng dụng Garmin theo tùy chọn về email của bạn trong Trung tâm tùy chọn myGarmin. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của bên thứ ba. Để chọn không nhận thư tiếp thị từ Garmin, vui lòng cập nhật các tùy chọn email của bạn trong Trung tâm tùy chọn myGarmin hoặc nhấp vào “Hủy đăng ký” từ bất kỳ email tiếp thị nào bạn nhận được từ Garmin.

Chính sách liên quan đến trẻ em

Các trang web và ứng dụng của chúng tôi không hướng đến các cá nhân dưới 16 tuổi, và chúng tôi yêu cầu các cá nhân dưới 16 tuổi không cung cấp Thông tin cá nhân cho Garmin qua bất kỳ trang web nào của Garmin hay qua các ứng dụng của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá thông tin đó trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu bạn biết có người dùng dưới 16 tuổi nào đang sử dụng trang web hoặc ứng dụng Garmin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ productsupport.privacy@garmin.com

Thông tin cập nhật trong Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm khi chúng tôi bổ sung các sản phẩm và ứng dụng mới, khi chúng tôi cải tiến các dịch vụ hiện tại của mình, và khi công nghệ và luật pháp thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm Tuyên bố về Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối bằng cách xem chú thích “NGÀY CẬP NHẬT CUỐI” ở đầu trang này. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng tải Tuyên bố về Quyền riêng tư được chỉnh sửa trên các trang web bị ảnh hưởng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu những thay đổi này quan trọng và, trong trường hợp luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi phải có được sự chấp thuận từ phía bạn. Thông báo này sẽ được gửi qua email hoặc bằng cách đăng tải thông báo về các thay đổi trên các trang web hoặc sản phẩm/ứng dụng bị ảnh hưởng của chúng tôi, phù hợp với luật hiện hành.

Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà Thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập như đã nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu thời gian lưu giữ dài hơn.

Cách thức bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của bạn

Garmin thực hiện các bước hợp lý để giúp đảm bảo rằng Thông tin cá nhân mà Garmin thu thập từ bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập Thông tin cá nhân của mình và yêu cầu cập nhật Thông tin cá nhân bị sai lệch hoặc không chính xác. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa Thông tin cá nhân và tài khoản Garmin của bạn. Garmin sẽ nhanh chóng phản hồi các yêu cầu của bạn theo luật hiện hành. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu về Thông tin cá nhân liên quan đến địa chỉ email cụ thể mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi, và chúng tôi có thể cần phải xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, hoàn toàn không thực tế, hoặc sẽ khiến cho chúng tôi phải thực hiện bất kỳ hành động nào không được cho phép theo luật hiện hành. Ngoài ra, nếu luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể cần phải lưu giữ một số Thông tin cá nhân trong khoảng thời gian dài hơn nhằm mục đích lưu hồ sơ, chẳng hạn như lưu giữ hồ sơ liên quan đến những lần mua hàng của bạn nhằm mục đích bảo hành hoặc ghi chép sổ sách kế toán.