Bố cục
MỚI
vívosmart® 4

vívosmart® 4

Thiết bị theo dõi hoạt động nhỏ gọn, thông minh với tính năng theo dõi giấc ngủ tiên tiến, theo dõi mức độ căng

MỚI
vívoactive® 3 Music

vívoactive® 3 Music

GPS smartwatch with built-in sports apps, wrist-based heart rate and Garmin Pay™ contactless payments

MỚI
vívoactive® 3

vívoactive® 3

GPS smartwatch with built-in sports apps, wrist-based heart rate and Garmin Pay™ contactless payments

vívomove™ HR

vívomove™ HR

MỚI
vívofit® 4

vívofit® 4

vívoactive® 3

vívoactive® 3

vívosport™

vívosport™

vívosmart® 3

vívosmart® 3

vívoactive® HR

vívoactive® HR

vívofit® 3

vívofit® 3

vívosmart® HR

vívosmart® HR